Turid Aas

Volvat Laguneparken

Turid vært hos Volvat siden 2019, og er også overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Bryst:

  • Utreder og behandler sykdommer i bryst; kul eller forandringer som kan gi mistanke om brystkreft.

  • Kontroll etter brystkreftbehandling

Endokrinkirurgi:

  • Utreder sykdommer i skjoldbruskkjertel og biskjoldkjertler; eksempelvis kuler, struma, problemer med stoffskiftet eller kalkstoffskiftet. Vi gjør ultralyd og tar vevsprøver.

  • Kontroll etter behandling for struma eller kreft i skjoldbruskkjertelen.