Tahir Riaz
Ahmad

Om Tahir Riaz

Gastroenterolog Tahir R. Ahmad (f. 1979) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2005). Han er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og har erfaring fra Lovisenberg og Akershus Universitetssykehus.

Tahir ble ferdig spesialist i 2015 og jobber både med endoskopiske undersøkelser, samt trykkmåling i spiserøret (manometri) og syremåling i spiserøret (24-timers pH-registrering). Tahir er også interessert i forebyggende kreftarbeid, og da spesielt kolon-screening som er helt i startfasen i Norge.

Tahir er opptatt av at pasienten får snakket ut om sine bekymringer og blir lyttet til. Han legger til rette for et hyggelig møte, slik at pasienten føler seg ivaretatt og trygg under undersøkelsene. Han er opptatt av at undersøkelsene blir så lite ubehagelige som mulig for pasienten.

Tahir tar seg god tid, og pasientene hans setter spesielt stor pris på at han gir god informasjon og oppfølging både under og etter undersøkelsen.

Tahir Riazs arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester