Kamaljit Kaur Bajwa

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Volvat Fredrikstad, Volvat Moss