Mensur Dumisic

Lungespesialist
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Primært alt innen lungemedisin; Kols, astma, allergi, interstitielle lungesykdommer, emfysen og bronkietasier men har også en bred indremedisinsk bakgrunn innenfor bl.annet hjertesykdommer og infeksjonsmedisin.
Mitt mål med utredning og behandling er at pasienten blir møtt med god forståelse og kompetanse

Medisinsk eksamen fra Universitetet i Oslo i 2009. Indremedisinsk og Lungemedisinsk spesialistutdanning ved Akershus universitetssykehus. Har god erfaring fra mangeårig legevaktsarbeid ved Bærum legevakt.

Fra og med desember 2014 grenspesialist ved Lungemedisinsk avdeling ved Akershus universitets sykehus. Fra og med november 2016 Overlege på samme avdeling. Driver aktiv forskning på Akershus universitetssykehus.