Trond Floberghagen

Allmennlege og spesialist i Allmennmedisin
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Allmennmedisin, allmenn legevakt, skadelege, helsekontroller, idrettsmedisin
Fagkunnskap med pasienten i fokus

F.1977. Ble utdannet lege ved Syddansk Universitet Odense 2009. Jobbet som fastlege i Hamar kommune i 8 år. 1 års erfaring som assistentlege indremedisinsk avd. Hamar. Ble spesialist i allmennmedisin 2016.

Bachelor klinisk biomekanikk (kiropraktikk) 2006. Under utdanning som idrettslege NIMF og NextGen Olympiatoppen.

Bred kompetanseprofil med særinteresse for indremedisinske problemstillinger, bevegelsesapparatet, livsstil, idrett og skader.