Aksel Foss

Allmennlege Kirurg/ Professor em
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Allmennmedisin, Legevakt, Kirurgi, Helsekontroller
Det er deg det gjelder

Dr. Foss har mange års erfaring som overlege og professor i transplantasjonsmedisin og begynte å arbeide som allmennlege ved Majorstuen og Nationaltheateret i 2018.

Han har spesiell kompetanse innen leversykdommer, nyresykdommer, diabetes og sykdommer i immunsystemet. Utover doktorgrad i medisin er han spesialist i kirurgi og transplantasjonskirurgi.

Dr. Foss er spesielt opptatt av kunnskapsbasert medisin og har skrevet mer enn 140 vitenskapelige artikler.