Øystein
Helland

Om Øystein

Dr Helland var ferdig utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2000 og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken i Bergen i 2008. I 2014 disputerte han på eggstokkreft under tittelen: ”Ovarian cancer: A Clinical Challange Requiring Basic Answers.”

Siden 2014 har han jobbet som overlege på Kvinneklinikken i Bergen, på generell gynekologisk seksjon med unntak av halvannet år på gynekologisk kreftseksjon.

Han er medlem i endoskopiutvalget, som har ansvar for kirurgiske kurs for norske gynekologer. Han holder jevnlig kurs og foredrag i ulike fora. Han sitter i arbeidsgruppen som jobber med regionalisering av behandlingstilbud til pasienter med adenomyose og endometriose.

Han har bred erfaring med utredning og behandling av de fleste gynekologiske tilstander som; endometriose, blødningsplager, hormonforstyrrelser, infertilitet, prevensjonsveiledning, oppfølging av celleforandringer, framfallsplager og inkontinens.

Dr Helland har sin hovedinteresse i kirurgisk behandling av gynekologiske plager, med hovedfokus på laparoskopisk / mini-invasiv kirurgi. Siden 2018 har han utført robotassistert kikkhullsoperasjoner for mer kompliserte tilstander. Han er særlig opptatt av å bygge sterke fagmiljø og lære opp yngre kollegaer.

Han har et sterkt engasjement i kvinnehelse og er opptatt av å imøtekomme pasientene med forståelse, innlevelse og empati.

  • fjerning av livmor
  • fjerning av muskelknuter i livmor
  • utredning av barnløshet
  • sterilisering
  • operasjoner på eggstokkene (cyster),
  • vaginale og kikkhullsoperasjoner for fremfall av skjeden (descens)
  • inkontinensoperasjoner (TVT)

Øysteins arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.