Marianne U. Huun

Spesialist i barnesykdommer
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Generell pediatri med spesiell interesse for akutte barnemedisinske problemstillinger, nyfødtmedisin, infeksjoner og nevrologi.
God kommunikasjon er grunnlaget for god behandling

Marianne Ullestad Huun har vært barnelege ved Volvat siden 2016 og jobber til daglig ved Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med senere spesialisering i barnesykdommer fra Oslo Universitetssykehus. Marianne skriver doktorgrad innen nyfødtmedisin med tema nervecellebeskyttelse etter oksygenmangelskade ved fødsel og hun har publisert flere artikler i internasjonale medisinske tidsskrift. Hun har undervist medisinstudenter ved OUS i klinisk pediatri og pediatrisk hjerte-lunge redning, samt har hatt kurs for Volvats medlemmer om akutte barnemedisinske problemstillinger.