Kristin Birgithe Jenssen

Spes.kardiologi
Volvat Majorstuen

Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin.

Behandlingsområder:
Utreder og behandler voksne med hjerterelaterte symptomer samt oppfølging av pasienter med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, hjertesvikt eller hjerterytme forstyrrelser.

Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Debrecen, Ungarn 2004. Jobbet ved Akershus universitetssykehus fra 2004 til 2015. Fra 2009 ved hjertemedisinsk avdeling og fra 2013 som konstituert overlege. Startet ved hjertemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 2015.

Ansatt Volvat fra 1 januar 2019.