Stein-Øyvind
Jørstad

Måling av IgE i blod er IKKE det samme som allergi. Det er ikke astma alt som piper, og all astma piper ikke.
Stein-Øyvind Jørstad

Om Stein-Øyvind

Stein-Øyvind Jørstad er født i 1951. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1975 og har arbeidet med lungesykdommer og allergologi i en årrekke.

Han har vært seksjonsoverlege ved Sykehuset Østfold fram til 2009, deretter avtalepraksis i Fredrikstad fram til 2018.

Jørstad har skrevet flere artikler og holdt en rekke foredrag om lungemedisinske tema og allergologi.

Stein-Øyvinds arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester