Mohpal Singh Kahlon

Kardiolog
Volvat Drammen

Spesialist i Hjertesykdommer og Indremedisin.

Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen.

Utreder og behandler alle hjertesykdommer og mulige hjerterelaterte symptomer hos voksne (som f. eks brystsmerte, besvimelse, tungpust, utmattelse, hjertebank, høyt blodtrykk m.fl).

Jobber til vanlig som hjertespesialist på Kongsberg sykehus og har før dette mangeårig erfaring fra Haukeland Universitetssykehus, Notodden sykehus og Skien sykehus.

Dr. Kahlon innehar en rekke verv og har deltatt i flere forskjellige prosjekter, b. la engasjert seg i utdanningen til leger i spesialisering i en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, vært styremedlem i NYI (Norske Yngre Indremedisinere), sittet i redaksjonen i det Indremedisinske fagbladet m.m.