John Morten Koksvik

Psykologspesialist
Volvat Fredrikstad
Jeg er opptatt av at pasienten skal oppleve seg ivaretatt, at vi sammen søker å finne gode behandlingsmål og evaluerer behandlingen underveis for å sikre at tilbudet blir best mulig og tilpasset det pasienten søker hjelp for

Psykologspesialist John Morten Koksvik er utdannet psykolog ved NTNU- Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred kompetanse og erfaring innenfor utredning og behandling av et vidt spenn av psykiske tilstander – fra lettere stress- og depressive reaksjoner og angstsymptomer til mer alvorlige og sammensatte psykiske plager som traumerelaterte forstyrrelser, affektive tilstander, personlighetsproblematikk og psykoselidelser.

Han tilbyr hjelp ved akutte kriser, utfordringer i ekteskap og familie, krevende endringer av livssituasjonen, jobbrelaterte vansker, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker, og kan gi veiledning og konsultasjoner tilpasset den enkeltes behov, enten individuelt eller for par.

John Morten Koksvik har nærmere 20 års erfaring som psykolog i det offentlige helsevesen, med behandling av mennesker i alle aldre, og er ved siden av Volvat Fredrikstad også ansatt i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Han har lang erfaring som psykoterapeut og har videreutdannelser innen en rekke terapiformer, blant annet i psykodynamisk og kognitiv retning. Han har også forskerkompetanse og publisert forskningsartikler med fokus på hvordan sikre at psykoterapi gir ønsket effekt.