John Morten
Koksvik

Jeg er opptatt av at pasienten skal oppleve seg ivaretatt, at vi sammen søker å finne gode behandlingsmål og evaluerer behandlingen underveis for å sikre at tilbudet blir best mulig og tilpasset det pasienten søker hjelp for
John Morten Koksvik

Om John Morten

Psykologspesialist John Morten Koksvik er utdannet psykolog ved NTNU- Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred kompetanse og erfaring innenfor utredning og behandling av et vidt spenn av psykiske tilstander – fra lettere stress- og depressive reaksjoner og angstsymptomer til mer alvorlige og sammensatte psykiske plager som traumerelaterte forstyrrelser, affektive tilstander, personlighetsproblematikk og psykoselidelser.

Han tilbyr hjelp ved akutte kriser, utfordringer i ekteskap og familie, krevende endringer av livssituasjonen, jobbrelaterte vansker, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker, og kan gi veiledning og konsultasjoner tilpasset den enkeltes behov, enten individuelt eller for par.

John Morten Koksvik har mer enn 20 års erfaring som psykolog i det offentlige helsevesen, med behandling av hovedsakelig voksne over 16 år, og er ved siden av Volvat Fredrikstad også ansatt i den offentlige spesialisthelsetjenesten, i Sykehuset Østfold.

Han har lang erfaring som psykoterapeut og har videreutdannelser innen en rekke terapiformer, blant annet i psykodynamisk og kognitiv retning. Han har også forskerkompetanse og publisert forskningsartikler med fokus på hvordan sikre at psykoterapi gir ønsket effekt.

John Mortens arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.