Pia Eline Lyse

Psykologspesialist
Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Individualterapi-utredning og behandling. Voksne klienter med utfordringer knyttet til psykisk helse, bruk av rusmidler, pengespill problematikk, stressrelaterte plager, og andre livsutfordringer.

Pia Eline Lyse er utdannet fra Universitetet i Bergen i 2014 og har tatt fordypning i klinisk psykologi med psykologisk arbeid med rus og avhengighets problematikk. Godkjent spesialist siden 2019. Hun har arbeidet i allmenpoliklinikk og ruspoliklinikk, samt på døgnavdelinger.

Hun benytter seg av ulike terapeutiske teknikker og tilnærminger (f.eks IRRT, EMDR med lysbar, MKT, KT, skjematerapi, mindfulness) med en hovedvekt på klientsentrert og kognitivt perspektiv. Behandlingen tilpasses den enkelte klient.