Pia Eline
Lyse

Om Pia Eline

Pia Eline Lyse er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2014 og er godkjent spesialist i klinisk psykologi. Hun har arbeidet i psykiatrisk poliklinikk, ruspoliklinikk, og på døgnavdelinger innen offentlige spesialisthelsetjenester.

Pia har en autentisk og vennlig terapeutiske stil hvor behandlingen tilpasses til den enkelte klient sine behov. Hun benytter seg av ulike terapeutiske teknikker og tilnærminger. Eksempler på tilnærminger som benyttes er: Kognitiv atferdsterapi, EMDR med lysbar (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy), metakognitiv terapi, mindfulness og støttende psykodynamisk orientertterapi. Det tilbys både korttidsterapi og langtidsterapi.

Pia har blant annet lang erfaring med å jobbe med:

  • Traumer
  • Angst og fobier
  • Rus og avhengighet
  • Depresjon
  • Utbrenthet
  • Sorg
  • Livsutfordringer
  • Relasjonelle vansker
  • Vansker med mat/kropp/vekt
  • Selvutvikling og veiledning

Pia har tatt sin spesialist fordypning i rus og avhengighetspsykologi. Videre fordypet seg i både traumebearbeiding og gruppeterapi. Blant annet tilbyr hun traumebearbeiding via EMDR og IRRT. EMDR er en terapi som tar sikte på å redusere ubehag knyttet til tidligere sterke negative opplevelser slik som ved ulykker, voldtekt, overfall, neglekt, og psykisk vold. IRRT er en minne bearbeidings tilnærming for traumer hvor en benytter seg av mentale forestillingsteknikker og samtale for å lage en sammenhengende historie. Det gås detaljert igjennom hendelsen og man skaper et oppgjør med situasjonen og en forsoning med seg selv i hendelsen. Denne metodikken er ofte benyttet f.eks. ved seksuelle overgrep. Når det gjelder angst og fobier benyttes det primært kognitiv atferdsterapi.

Pia tilbyr terapi ved oppmøte og per video på både norsk og engelsk.

Det tilbys primært behandling for klienter fra 18 år og eldre. Klienter fra 16 år og oppover med lettere angst- og depressive plager og/eller livsutfordringer tas og imot.

Pia Elines arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.