Pia Eline
Lyse

Om Pia Eline

Pia Eline Lyse er utdannet fra Universitetet i Bergen i 2014 og har tatt fordypning i klinisk psykologi med psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk. Godkjent spesialist siden 2019. Hun har arbeidet i allmennpoliklinikk og ruspoliklinikk, samt på døgnavdelinger.

Hun benytter seg av ulike terapeutiske teknikker og tilnærminger med en hovedvekt på klientsentrert og kognitivt perspektiv. Eksempler på tilnærminger som benyttes er: Kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, skjematerapi, mindfulness, IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy), og EMDR med lysbar (Eye movement Desensitization and Reprocessing).

Behandlingen tilpasses den enkelte klient.

Pia Elines arbeidsplass

Time hos
oss