Frøydis Nermoen

Allmennlege
Volvat Lillehammer

Frøydis Nermoen er utdannet ved universitetet i Oslo og var ferdig lege i 2007. Hun har jobbet flere år i kommunehelsetjenesten, legevakt, Ahus og Ullevål. Hun har bred erfaring innen sykehjemsmedisin, geriatri, ortopedi og allmennmedisin. De siste årene har hun jobbet som fastlege på Lillehammer.

Frøydis er empatisk, kunnskapsrik, grundig og lyttende. Hun er faglig oppdatert og ser hele mennesket. Sammen med pasienten jobber hun målrettet mot den beste løsningen.