Helsekontroll Lillehammer

Helsekontrollen er en full helsesjekk som gir deg en god indikasjon på din helse og livsstil.

En medisinsk forebyggende helseundersøkelse

En helsekontroll er en individuelt tilpasset helseundersøkelse. Helsekontrollen kan gi deg svar på spørsmål og bekymringer tilknyttet din helse, og fungerer som et forebyggende helsetiltak. Vi tilbyr en helhetlig og grundig evaluering av din helse basert på sykdomshistorie, alder, kjønn og livssituasjon.

For hjelp med konkrete plager bør du velge en legetime

Sømløs opplevelse

Vi har et stort og bredt fagmiljø på Volvat som gjør at vi kan utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av avdelinger for å undersøke, ta tester, gi råd og vurderinger tilpasset akkurat din situasjon. 

Vi utfører typisk følgende undersøkelser på helsekontrollen:

 • Blodtrykk
 • Vekt, høyde, BMI (body mass index), livvidde
 • Klinisk undersøkelse (kroppsundersøkelse) bl.a. av ører, munnhule / svelg, lymfeknuter, hjerte, lunger og mage
 • Synstest (avstandssyn) utføres ved behov
 • EKG (hjerterytmeprøve) tas ved 1. gangs undersøkelse, deretter ut ifra behov/legens vurdering
 • Spirometri (lungefunksjonstest) tas når legen vurderer behov for det
 • Audiometri (hørselstest) tas som tilleggstest ved spørsmål om redusert hørsel
 • Kvinner over 30 år tilbys undersøkelse av brystene
 • Prøver for utredning av overgangsalderen ved behov 
 • Menn under 45 år tilbys undersøkelse av testiklene
 • Menn over 45 år tilbys undersøkelse av prostata
 • Måling av nyrefunksjon for alle over 50 år 
 • Menn over 45 år tilbys PSA-test ved indikasjon
 • Valgfri avføringsprøve som screening for tarmkreft for alle over 50 år – vurderes individuelt

Sammensettingen av prøver vil se forskjellig ut fra pasient til pasient.

Grundig møte med lege hvor du er i fokus

Helsekontrollen starter med et grundig møte med lege, slik at vi kan forstå din generelle helse og identifisere eventuelle bekymringer. Vi går gjennom din sykehistorie, og kartlegger eventuelle sykdomsepisoder, kroniske sykdommer og din aktuelle helsetilstand. På denne måten lærer vi deg å kjenne og sørger for at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele undersøkelsen. Historikk, samtale og informasjonen brukes til å individualisere helsekontrollen.

Din helsebekymring blir tatt alvorlig

En helsekontroll hos oss skal gi deg svar på dine helsebekymringer. Det kan være at du opplever stress, muskelsmerter eller allergier som påvirker din livskvalitet? Eller kanskje du mistenker at du er i ferd med å utvikle livsstilssykdommer?

På Volvat tar vi deg på alvor og det er du som løfter opp fokuset vi skal ha under hele undersøkelsen, dersom du ønsker det. Du kan ta opp akkurat det du ønsker. Ingen spørsmål er for store eller for små.

Prøvetaking og testing på ett sted

Vi foretar medisinske og kliniske undersøkelser og tester, og du vil få personlig veiledning og råd om hvordan du kan vedlikeholde eller forbedre din helse og livskvalitet.

Undersøkelser, tester og prøver hos oss er alltid tilpasset livsfase og eventuelle risikofaktorer som vi identifiserer under helsekontrollen. Vi sørger for å legge inn alle nødvendige tester og prøver for å få en omfattende forståelse av helseprofilen din, og samtidig gi deg muligheten til å utføre alle testene du ønsker på ett sted.

Standard laboratorieundersøkelser

Vi tar standard prøver som:

 • Blodsukker
 • Blodprosent
 • Senkning
 • Hvite blodlegemer
 • Stoffskifte (ved behov)
 • Kolesterol
 • Urinprøver
 • Standard tilleggsprøver ut fra kjønn og alder

Dersom man blir anbefalt tilleggsprøver, så kan disse, dersom ønskelig, bli utført under helsekontrollen mot en tilleggskostnad.

Helsekontroll gir trygghet

Resultatet av en full helsesjekk hjelper oss å forebygge sykdom, og til å tilpasse helsefremmende tiltak skreddersydd for deg. 

Målet er å eventuelt fange opp varseltegn på sykdom som kan utvikle seg på sikt, og dermed iverksette tiltak som kan bremse eller stoppe denne utviklingen. 

Velg legetime for konkrete plager

Dersom du trenger hjelp med konkrete problemstillinger og symptomer for nyoppståtte eller langvarige plager, kan du bestille time direkte til en vanlig legetime hos våre dyktige allmennleger. Da vil det ikke være nødvendig med en helsekontroll. Man bestiller som regel time til helsekontroll for å forebygge sykdom, eller ved eventuelle helsebekymringer. Mens en vanlig legetime vil være mer riktig å benytte seg av ved klare og tydelige symptomer på en spesifikk tilstand.

Slik foregår en helsekontroll hos Volvat

Samtale med allmennlege 

Vi vil gjerne bli kjent med deg slik at legen får dannet seg et bilde av din helsesituasjon.

Legen vil spørre om tidligere og aktuelle sykdommer og tilstander, og ønsker også å få vite litt om privat- og arbeidslivet ditt. Spørsmål om livsstil (røykevaner, snusing, alkoholforbruk, kosthold og treningsvaner) vil være en del av samtalen.

Legen ønsker også å avdekke eventuelle:

 • Familiære helseproblemer
 • Arvelige tilstander
 • Allergier
 • Fast medisinbruk

Dersom du bruker faste medisiner, er det er ønskelig at du tar med deg en liste over de du bruker daglig og ved behov.

Klinisk undersøkelse

Etter samtalen gjør allmennlegen en grundig klinisk undersøkelse.
Den innebærer:

 • Undersøkelse av bryster hos kvinner over 30 år
 • Undersøkelse av testikler hos menn under 45 år
 • Undersøkelse av prostata anbefales menn over 45 år

Har du et aktuelt helseproblem, ser vi selvsagt på det også.

Undersøkelser/tester hos sykepleier/helsesekretær

 • EKG - for å sjekke hjertehelse
 • Pusteprøve – ved indikasjon for dette
 • Hørselstest – ved indikasjon for dette

Prøvetaking

Avhengig av kjønn og alder har vi skreddersydd ulike «blodprøvepakker» basert på hvilke prøver legeteamet vårt mener er mest relevante. Blodprøven tas på vårt laboratorium. Her leverer du også urinprøven du har med deg.

Blodprøven måler:

 • Blodprosent
 • Senkningsreaksjon
 • Hvite blodceller
 • Langtidsblodsukker
 • Kolesterol
 • Stoffskifte (ved behov)

Prostataprøve (PSA) er inkludert for menn over 45 år, men gjøres etter individuell vurdering av legen. 

Nyrefunksjon måles på alle over 50 år.

Det er også mulig å levere inn en avføringsprøve inntil en uke etter helsekontrollen for screening av tykktarmskreft, for de over 50 år. Dette er et valgfritt tilbud og vurderes individuelt. Laboratoriepersonalet veileder deg hvordan denne skal leveres.

Legen kan i tillegg anbefale ytterligere blodprøver basert på funnene i helsekontrollen. Av og til har pasienten selv ønske om spesifikke blodprøver. I samråd med legen kan disse bestilles, og det vil da informeres om eventuelle ekstra kostnader.

Tilbakemelding

Du får som regel en skriftlig tilbakemelding på helsekontrollen fra legen innen 14 dager. 

Her får du resultater, samt tilbakemelding på blodprøvene. Dersom noe unormalt avdekkes, blir dette tatt tak i, og det legges en plan for videre oppfølging og eventuell behandling.

Ved behov for ytterligere undersøkelser, vil vi komme med anbefalinger. Dersom det er indikasjon for å bli henvist til spesialist, er dette også noe vi vil informere om.

Forberedelser til helsekontroll

Ta med urinprøve (sterilt uringlass kjøpt på apotek) og liste over faste medisiner.

Viktig om oppmøtetid i Lillehammer

I Lillehammer må du møte 30 minutter før timen du har bestilt for å gjennomføre forundersøkelser.

Dersom du har bedt om SMS-påminnelse, må du derfor huske på å møte 30 minutter før tidspunktet som er angitt i SMS-meldingen.

Helsekontroll Privat

2 470,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Helsekontroll i Lillehammer tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge helsesjekk hos Volvat?

Forebygg sykdom

Resultatet av en full helsesjekk hjelper oss å forebygge sykdom, og til å tilpasse helsefremmende tiltak skreddersydd for deg.

Full helsesjekk

Hos oss møter du svært kompetente leger, sykepleiere, og eventuelt spesialister dersom det er nødvendig, som jobber tett sammen for å undersøke, ta tester, gi råd og vurderinger tilpasset akkurat din situasjon.

Tilpasset deg

Helsekontrollen vil gi deg svar på spørsmål og bekymringer tilknyttet din helse. Vi tilbyr en omfattende, helhetlig og grundig evaluering av din helse basert på sykdomshistorie, alder, kjønn og livssituasjon.