Yong Shi

Gynekolog
Volvat Fredrikstad

Shi Yong er utdannet fra Shanghai Jiao Tong University School of Medicine. I 2004 fikk hun godkjent norsk legeautorisasjon etter turnustjeneste i Sykehuset innlandet Tynset og Os legekontor. Hun tok sin spesialistutdanning innen fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus (2005-2011).

Etter spesialistutdanning jobbet hun som overlege i gynekologi ved Sykehuset Østfold, og ved gynekologisk kreftavdeling Radiumhospitalet.

Shi er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. For tiden jobber hun som overlege ved Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Hun har mange års erfaring innen gynekologi, både utredning og behandling.

Shi har særlig kompetanse innen celleforandringer i livmorhalsen, gynekologiske kreftsykdommer, blødningsforstyrrelser, endometriose, underlivsfremfall.