Kristian
Sommerfelt

Jeg er spesielt opptatt av å være lydhør overfor barn og unge med kronisk sykdom og tilrettelegging av et best mulig liv for dem
Kristian Sommerfelt

Om Kristian

Kristian Sommerfelt er barnelege. Han ble ferdigutdannet lege ved Universitetet i Bergen 1981 og spesialist i pediatri 1994. Dr grad 1997 med tema premature barn og senere utvikling.

Siden 1987 har han arbeidet ved Barneklinikken (nå Barne- og Ungdomsklinikken) på Haukeland Universitetssyekhus, nå som overlege ved seksjon for barnenevrologi og habilitering.

Kristian har bistilling som professor ved Institutt for Klinisk Medisin 2, Universitet i Bergen. Han har som spesialfelt hodepine, epilepsi og ME/CFS, men har bred erfaring innen hele feltet barnenevrologi.

De siste 12 årene har han hatt spesiell interesse for barn og unge med ME/CFS, både direkte med pasientarbeidet og i forskning. Han er spesielt opptatt av utredning, diagnostisering og overføring av kunnskap til førstelinjetjenesten og skole.

Han har bred vitenskapelig erfaring med artikler i internasjonale fagtidskrift og forfatterskap av kapitler i flere medisinske lærebøker. Han er medlem i blant annet EMECC (European ME Clinicians Council).

Kristians arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.