default-profile-picture.jpg

Kristian Sommerfelt

Barnenevrolog
Volvat Laguneparken
Behandlingsområder: Barnenevrologi generelt, migrene, epilepsi, ME/CFS (kronisk utmattelsessyndrom)
Jeg er spesielt opptatt av å være lydhør overfor barn og unge med kronisk sykdom og tilrettelegging av et best mulig liv for dem

Kristian Sommerfelt er barnelege. Han ble ferdigutdannet lege ved Universitetet i Bergen 1981 og spesialist i pediatri 1994. Dr grad 1997 med tema premature barn og senere utvikling.

Siden 1987 har han arbeidet ved Barneklinikken (nå Barne- og Ungdomsklinikken) på Haukeland Universitetssyekhus, nå som overlege ved seksjon for barnenevrologi og habilitering.

Kristian har bistilling som professor ved Institutt for Klinisk Medisin 2, Universitet i Bergen. Han har som spesialfelt hodepine, epilepsi og ME/CFS, men har bred erfaring innen hele feltet barnenevrologi.

De siste 12 årene har han hatt spesiell interesse for barn og unge med ME/CFS, både direkte med pasientarbeidet og i forskning. Han er spesielt opptatt av utredning, diagnostisering og overføring av kunnskap til førstelinjetjenesten og skole.

Han har bred vitenskapelig erfaring med artikler i internasjonale fagtidskrift og forfatterskap av kapitler i flere medisinske lærebøker. Han er medlem i blant annet EMECC (European ME Clinicians Council).