Priser Lungespesialist Bergen

Oppgitte priser er inkludert administrasjonstillegg, klikk på pris for å se evt. andre tillegg

Lokasjon

Lungespesialist

Konsultasjon3 210,-
Konsultasjon2 950,-
Administrasjonstillegg260,-
Totalt3 210,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager3 380,-
Kan komme i tillegg
Bodybox700,-
NO-måling400,-
Reversibilitetstest700,-
Diffusjonstest500,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Spirometri400,-
Test400,-
Totalt400,-
Bodybox700,-
Pletysmografi700,-
Totalt700,-
NO-måling400,-
Måling400,-
Totalt400,-
Diffusjonstest500,-
Test500,-
Totalt500,-
Reversibilitetstest700,-
Test700,-
Totalt700,-