Priser Mage og tarm (gastroenterologi) Bergen

Lokasjon

Mage og tarm (gastroenterologi)

Konsultasjon hos indremedisiner2 760,-
Konsultasjon2 550,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 760,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Gastroskopi4 110,-
Konsultasjon3 900,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt4 110,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for materiell400,-
Polyppfjerning / biopsier1 370,-
Bedøvelse (sedasjon)1 590,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Koloskopi5 160,-
Konsultasjon4 950,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt5 160,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for materiell400,-
Polyppfjerning / biopsier1 370,-
Bedøvelse (sedasjon)1 590,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Polyppfjerning / biopsier (tilleggspris)1 370,-
Konsultasjon1 370,-
Totalt1 370,-
Bedøvelse/sedasjon (tilleggspris)1 590,-
Konsultasjon1 590,-
Totalt1 590,-