Priser Plastisk kirurgi Bergen

Lokasjon

Plastisk kirurgi

Konsultasjon840,-
Konsultasjon630,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt840,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Lipødem (konsultasjon)2 320,-
Konsultasjon2 110,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 320,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet