Priser Helsekontroll Fredrikstad

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Helsekontroll

Helsekontroll Privat2 470,-
Konsultasjon2 470,-
Totalt2 470,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet