Revmatolog Moss

Revmatologiske lidelser medfører symptomer til muskel- og skjelettsystemet, men kan også påvirke indre organer og allmenntilstanden. Våre erfarne revmatologer vil ta en grundig utredning og vurdering av dine plager. 

Hva er revmatologiske sykdommer?

Inflammatoriske revmatiske sykdommer omfatter en rekke tilstander som påvirker ledd, bløtdeler/muskulatur og ryggsøyle som for eksempel leddgikt, psoriasisleddgikt, urinsyregikt, Bechterews sykdom.

Revmatiske sykdommer kan også fremtre i form av såkalte systemsykdommer som rammer en rekke organsystem som nyrer, luftveier, mage-tarm, nervesystem og hud. Dette er alvorlige tilstander som kalles systemiske bindevevssykdommer. Vaskulitt-tilstander er en undergruppe av disse som innebærer inflammasjon av karveggen.  

Indremedisinske tilstander som leversykdom, hemokromatose (økt mengde jern i kroppen) lavt eller høyt stoffskifte og forstyrrelse i biskjoldbruskkjertlene kan også gi symptomer til muskel-/skjelettsystemet. Inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og Crohns sykdom kan også påvirke muskel-/skjelettsystemet og føre til smerter, samt diabetes mellitus og sarcoidose. Derfor er det viktig å inkludere en generell indremedisinsk utredning når vi undersøker årsaken til plager i muskel-/skjelettsystemet.

Få utredning hos revmatolog

Sliter du med stadig tilbakevendende senebetennelser? Har du mye leddplager, ryggsmerter ledsaget av hudforandringer og nedsatt allmenntilstand? Du kan få hjelp hos vår revmatolog for utredning av systemisk bindevevssykdom, inflammatorisk revmatisk ryggsykdom, samt leddgikt – og artritt-tilstander.

Inflammatoriske revmatiske sykdommer

Inflammatorisk ryggsykdom som Behkterevs sykdom er karakterisert av smerter og stivhetsfornemmelse. Ved en MR undersøkelse vil man kunne se spesifikke forandringer i ryggraden som for eksempel Sakroilitt, «squaring», «shining corners» osv.

Systemiske bindevevssykdommer gir symptomer til flere ulike organsystem. F.eks. utslett i huden og andre hudforandringer, nedsatt allmenntilstand og «likfingre». Man vil da også bli syk blodprøvemessig fordi vi har bindevev overalt dvs. i indre organer, innsiden av åreveggen og i huden.

Leddgikt innebærer en immunologisk reaksjon av leddhinnen som blir hoven og betent, såkalt synovitt/artritt. Det er flere ulike artritt-tilstander som revmatoid artritt, psoriasisartritt, reaktiv artritt. Sistnevnte er en forbigående tilstand som kan opptre etter gjennomgått infeksjonstilstand i luft- eller urinveier, eller mage-tarm. 

Symptomer på revmatisk sykdom

De vanligste symptomene på revmatisk sykdom er smerter og stivhet i muskler og ledd.

 • Raskt økende stivhet og smerter i ledd eller muskler
 • Hevelser i ledd
 • Nyoppstått sykdomsfølelse – utmattelse, nattesvette
 • Betennelsesmarkører i blodprøver
 • Symptomer fra indre organer
 • Hudforandringer, nedsatt allmenntilstand, «likfingre»

Utredning av revmatisk sykdom

En undersøkelse hos oss innebærer en gjennomgang av din sykehistorie, samt grundig fysisk undersøkelse og eventuelle tilleggsundersøkelser.

Tenk gjerne over din sykdomshistorie før legetimen, slik at du er godt forberedt til å svare på konkrete spørsmål om symptomer og plager. Revmatologen vil på bakgrunn av samtale med deg, fysisk undersøkelse, laboratorieprøver og/eller bildediagnostikk (røntgen, CT, MR) stille en diagnose. Du vil få gode råd om videre oppfølging, behandling og kontroller.

En orienterende blodprøvepakke hører med til utredningen da det kan være flere bidragsytende faktorer til dine plager.

Behandling av revmatisk sykdom

Tidlig diagnostisering og tilrettelagt behandling kombinert med livsstilsendringer, kan utgjøre en stor forskjell for din livskvalitet dersom du har en kronisk revmatisk tilstand.

Behandlingen vil variere utfra årsaken til dine plager. Dette kan være alt fra leddgikt, urinsyregikt, Bekhterevs sykdom til mer omfattende systemsykdommer som systemisk lupus, progressiv systemisk sklerose og såkalte vasculitt-tilstander.

De vanligste behandlingsformene er medikamentell behandling og fysisk aktivitet. Hensikten med behandling er å redusere smertene og øke mestringsevnen i hverdagen.

Ofte kan en kombinasjon av ulike tiltak være den beste behandlingen mot revmatiske lidelser.

Derfor kan det være aktuelt med et tverrfaglig samarbeid for å ivareta dine behov på en best mulig måte. Vi har både fysioterapeuter, ortopeder og psykologer under samme tak som kan hjelpe deg med mentale mestringsstrategier, oppsett for regelmessig fysisk aktivitet og fysikalsk behandling i samarbeid med revmatolog.  

Ved slitasjesykdommer som artrose eller slitasjegikt tilbyr våre ortopeder blant annet injeksjonsbehandling med hyaluronsyre eller blodspinningsteknikk som skal erstatte den brusken som blir tapt, før man eventuelt blir vurdert som en protesekandidat.

Hos våre revmatologer får du grundige undersøkelser og god oppfølging spesialtilpasset dine behov. 

Smerter i leddene

Leddsmerter kan ramme personer i alle aldre. Symptomet kan skyldes alt fra begynnende inflammatorisk revmatisk sykdom til forbigående tilstander og mekanisk skade.

Mulige årsaker til leddsmerter

 •  Leddgikt/psoriasisleddgikt
 •  Systemiske bindevevssykdommer
 •  Muskelgikt
 •  Skader
 •  Artrose (slitasjeforandringer)
 •  Stoffskiftesykdom/sykdom i biskjoldbruskkjertlene
 •  Inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs colitt, Mb.Crohn) og cøliaki.
 • Bekhterevs sykdom
 •  Reaktiv leddbetennelse
 •  Urinsyregikt
 •  Infeksjoner
 •  Borreliose
 •  Fibromyalgi
 •  Kreftsykdom (svulst i leddet, eventuelt metastaser)

 NB! Vi har 18 års aldergrense hos revmatolog

Konsultasjon

3 720,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Revmatolog i Moss tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Behandling tilpasset deg

Hos våre revmatologer får du grundige undersøkelser og god oppfølging spesialtilpasset dine behov.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger gjør at vi enklere kan finne årsaken til dine plager og sikre nødvending og helhetlig behandling.

For en bedre hverdag

Omtrent 10 prosent av befolkningen har en revmatisk sykdom – vi har kunnskapen og bredden til å sikre trygg og nødvendig behandling for å hjelpe deg tilbake til en velfungerende hverdag.