Priser Psykolog og psykiater: ADHD-utredning Oslo

Lokasjon

Psykolog og psykiater: ADHD-utredning

Konsultasjon hos psykolog1 730,-
Konsultasjon1 650,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt1 730,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Konsultasjon hos psykiater3 430,-
Konsultasjon3 350,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt3 430,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet