Priser Hjerteundersøkelse barn (barnekardiolog) Oslo

Lokasjon

Hjerteundersøkelse barn (barnekardiolog)

Konsultasjon2 560,-
Konsultasjon2 350,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt2 560,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Bilyd-undersøkelse2 690,-
Konsultasjon2 480,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt2 690,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet