Priser Nevrologi Oslo

Lokasjon

Nevrologi

Generell nevrologisk utredning3 810,-
Konsultasjon3 600,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt3 810,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Hodepine-utredning3 810,-
Konsultasjon3 600,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt3 810,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Oppfølgings-/kontrolltime2 310,-
Konsultasjon2 100,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 310,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Oppfølgings-/kontrolltime på video2 100,-
Konsultasjon2 100,-
Totalt2 100,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet