Priser Nevrologi Oslo

Lokasjon

Nevrologi

Generell nevrologisk utredning3 610,-
Konsultasjon3 400,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt3 610,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Hodepine-utredning3 610,-
Konsultasjon3 400,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt3 610,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Oppfølgings-/kontrolltime2 160,-
Konsultasjon1 950,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt2 160,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Oppfølgings-/kontrolltime på video1 950,-
Konsultasjon1 950,-
Totalt1 950,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet