Priser Psykolog Oslo

Lokasjon

Psykolog

Konsultasjon1 730,-
Konsultasjon1 650,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt1 730,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 650,-
Konsultasjon1 650,-
Totalt1 650,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Konsultasjon hos psykiater3 430,-
Konsultasjon3 350,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt3 430,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Konsultasjon om spiseforstyrrelser1 680,-
Konsultasjon1 600,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt1 680,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet