Priser Vaksinasjon Oslo

Lokasjon

Vaksinasjon

Konsultasjon440,-
Konsultasjon390,-
Smitteverntillegg50,-
Totalt440,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Konsultasjon for barn, student eller gruppe350,-
Konsultasjon300,-
Smitteverntillegg50,-
Totalt350,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Revaksinering (påfyll)310,-
Konsultasjon260,-
Smitteverntillegg50,-
Totalt310,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Revaksinering (påfyll) av barn, student eller gruppe280,-
Konsultasjon230,-
Smitteverntillegg50,-
Totalt280,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet