Priser Vaksinasjon Oslo

Oppgitte priser er inkludert administrasjonstillegg, klikk på pris for å se evt. andre tillegg

Lokasjon

Vaksinasjon

Vaksinering450,-
Konsultasjon (per person)450,-
Totalt450,-
Kan komme i tillegg
Tillegg per injeksjon160,-
Vaksinering av barn, student eller gruppe350,-
Konsultasjon (per person)350,-
Totalt350,-
Kan komme i tillegg
Tillegg per injeksjon160,-
Revaksinering (påfyll)250,-
Konsultasjon (per person)250,-
Totalt250,-
Kan komme i tillegg
Tillegg per injeksjon160,-
Tillegg per injeksjon160,-
Injeksjon160,-
Totalt160,-
Fritagelsesattest gulfebervaksine100,-
Attest100,-
Totalt100,-
Nytt vaksinekort100,-
Vaksinekort100,-
Totalt100,-
Malaria-resept140,-
Resept140,-
Totalt140,-