Priser Spiseforstyrrelser Oslo

Lokasjon

Spiseforstyrrelser

Konsultasjon1 680,-
Konsultasjon1 600,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg30,-
Totalt1 680,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 600,-
Konsultasjon1 600,-
Totalt1 600,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet