Volvat og åpenhetsloven

Volvat ønsker åpenhetsloven velkommen og skal fremover rapportere inn på hvordan vi jobber for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold, både for våre ansatte samt ansatte hos våre leverandører, forretningsforbindelser og andre vi samhandler med.

Vår redegjørelse vil publiseres her årlig før 1. juli:

Les mer om åpenhetsloven

Se OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, PDF-dokument på regjeringen.no.

Ta kontakt for mer informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om slik informasjon fra Volvat skal følgende e-post benyttes:

openhetsloven@volvat.no

Vennligst ikke send sensitive person-/helseopplysninger per e-post

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.