Volvats bærekrafts­strategi

– forankret i FNs bærekraftsmål og Ramsay Health’s miljøstrategi.

Bærekraftig utvikling er en av hovedprioriteringene i Volvats forretningsstrategi. Gjennom vår rolle og vårt ansvar som leverandør av helsetjenester skal vi i Volvat arbeide for å integrere bærekraft som en del av hvordan vi og våre leverandører opererer.

Ramsay har blant forpliktet seg gjennom Science Based Target Initiative (SBTI), et initiativ som tilgjengeliggjør styringsrammeverk for selskaper som ønsker å sette konkrete utslippsreduksjonsmål. Målene som settes må vurderes hvert femte år.

Et av målene Ramsay har forpliktet seg til er å oppnå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2040.

Nr 3: God helse og livskvalitet

fn-3-god-helse-og-livskvalitet.png

Volvat er en pådriver for god helse og livskvalitet både hos egne ansatte og - kunder/pasienter. Vi leverer helsetjenester over hele landet og er Norges største private leverandør.

Som arbeidsgiver arbeider vi for å etterleve en arbeidskultur som fremmer både mental og fysisk helse. Vi investerer i ledere som ser den enkelte ansatte og som lytter og viser omsorg i en til tider krevende hverdag. I volvat skal alle kjenne seg viktig og verdsatt.

Vi tilrettelegger for at alle medarbeidere skal finne den riktige balansen mellom jobb og privatliv gjennom fleksibilitet og frihet under ansvar.

Nr 5: Likestilling mellom kjønnene

fn-5-likestilling-mellom-kjonnene.png

Volvat er en pådriver for inkludering og mangfold. Vi arbeider for å sikre en god kjønnsbalanse og tilrettelegger for at både kvinner og menn vil satse på en karriere hos oss.

Vi fremmer inkludering og mangfold og har nulltoleranse for diskriminering på arbeidsplassen og i kommunikasjon med kunder/pasienter.

I Volvat er alle velkommen.

Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

fn-8-anstending-arbeid-og-okonomisk-vekst.png

Volvat er en pådriver for anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Vi jobber for en bærekraftig utvikling av norsk samfunns- og næringsliv gjennom rollen vår som leverandør av helsetjenester.

Vi etterlever krav til arbeidsforhold, korrupsjon og menneskerettigheter i vår verdikjede, og bidrar med rådgivning slik at våre leverandører blir bedre i stand til å gjøre det samme. Ref; Åpenhetsloven

Nr. 13: Stoppe klimaendringene

fn-13-stoppe-klimaendringene.png

Volvat er en pådriver for å stoppe negative klimaendringer. Det er viktig at vi bidrar og gjør vårt for å redusere omfattende konsekvensene verden over, for våre ansatte, lokalsamfunn og forretningsdrift.

Volvat skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere virksomhetens utslipp og påvirkning på det ytre miljøet og være transparente overfor myndigheter og publikum vedrørende uønskede hendelser som kan påvirke det ytre miljøet.

Vi skal overholde alle myndighetspålagte - og egne krav, samt oppfylle alle krav i den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

Vi oppfordrer våre leverandører til å redusere eget klimaavtrykk, og vi hjelper dem i prosessen. Ref; Åpenhetsloven

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.