Føling og lavt blodsukker

Personer med diabetes er utsatt for å få lavt blodsukker (hypoglykemi) og når blodsukkeret blir så lavt at det gir symptomer, kalles det for føling. 

Dette er årsaken til at personer med diabetes alltid bør ha sukkerholdig snacks eller drikke lett tilgjengelig.

Den vanligste årsaken til føling er for mye insulin, men det kan også skyldes økt aktivitetsnivå, for lite eller for sjeldent inntak av karbohydrater, feil medisindosering, stort alkoholinntak, cøliaki, ubalanse i stoffskiftet og stress.

Det er stort sett kun personer med diabetes som får føling.

Symptomer på lett føling

  • Svetting, skjelving og blekhet
  • Nummenhet eller prikking i tunge og/eller lepper
  • Hodepine, hjertebank og synsforstyrrelser
  • Kvalme, ekstrem tørste og endret matlyst

Ved lett føling er det viktig at personen raskt får i seg noe som kan øke blodsukkeret.

Symptomer på alvorlig føling

  • Forvirring, dobbeltsyn og talevansker
  • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet
  • Svært unormal oppførsel

Ved sterk føling (alvorlig hypoglykemi) og bevisstløshet må det settes en Glukagon-sprøyte. Noen diabetespasienter har en slik sprøyte med seg til enhver tid, mens i andre tilfeller må helsepersonell tilkalles.

Få hjelp med føling

Hos Volvat kan du få hjelp med kosthold hos klinisk ernæringsfysiolog.

Våre allmennleger kan hjelpe deg med å finne ut av behandlingen du trenger, og henvise deg videre til spesialist ved behov.

Bestill konsultasjon hos allmennlege

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.