Ernæringsfysiologi

Ernæringsfysiologi

De fleste livsstilssykdommer er knyttet til hvordan og hva vi spiser.

 En ernæringsfysiolog eller klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med:

  • Overvekt
  • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi)
  • Diabetes
  • Lipidforstyrrelser
  • Hjerte-karsykdommer
  • Livsstilssykdommer
  • Mage- og tarmproblemer
  • Irritabel tarm (IBS)
  • Allergier/intoleranser

Forebyggende og livsstilsendring

En klinisk ernæringsfysiolog har utdanning innen faget ernæringsfysiologi på master-/hovedfagsnivå fra ernæringslinjen ved Universitetet i Oslo eller Bergen, med spesialisering innen klinisk arbeid. Å arbeide som klinisk ernæringsfysiolog ved et sykehus krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Kliniske ernæringsfysiologer kan også gi kostholdsveiledning til personer som av forebyggende årsaker har behov for særskilt kostveiledning, f.eks. idrettsutøvere, og til friske personer uten særskilte behov.

Opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell er en del av jobben.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Titlene ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende er ikke beskyttet.

En ernæringsfysiolog har en utdanning på bachelor- eller masternivå innen generell ernæring, human ernæring eller samfunnsernæring. En ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og jobber gjerne forebyggende med livsstilsendringer.

Ved enkelte sentre kan du også bestille oppfølgingskonsultasjon (30 min.) hos ernæringsfysiolog. Du finner dette som et alternativ når du går inn i bestillingsforløpet under Bestill konsultasjon på disse sidene.