Nevropsykolog

En nevropsykologisk undersøkelse vil kunne gi en bedre forståelse av egne vansker og begrensninger, samt tydeliggjøre muligheter og ressurser (for eksempel med tanke på strategier for å håndtere vanskene sine, valg av studie/arbeidsplass, tilrettelegging i skole/utdanning/arbeid, m.m.)
Aldersgrense: 18 år.
Gjelder det utredning av adhd/add, ber vi deg bestille time hos psykolog.

 

Time hos nevropsykolog (Nationaltheatret) må bestilles på tlf. 23 68 25 00


Undersøkelse hos nevropsykolog anbefales ved mistanke om:

  • kognitive vansker, f.eks. vansker med konsentrasjon, hukommelse, lærevansker, atferdsvansker m.m.
  • skade i hjernen som følge av ulykke (slag eller støt mot hodet)
  • sykdom i nervesystemet
  • medfødte tilstander, f.eks. AD/HD, autismespekterforstyrrelser, m.m. (AD/HD utredes først hos psykolog, som vurderer oppfølging hos nevropsykolog.)

 

Les mer om undersøkelsen
 
En nevropsykologisk undersøkelse vil kunne gi en bedre forståelse av egne vansker og begrensninger, samt tydeliggjøre muligheter og ressurser (for eksempel med tanke på strategier for å håndtere vanskene sine, valg av studie/arbeidsplass, tilrettelegging i skole/utdanning/arbeid, m.m.)

Les mer om undersøkelsens formål


Nevropsykologen tilbyr: 

Førstegangssamtale
Dette er en 60 min. samtale med nevropsykologen. På bakgrunn av førstegangssamtalen vil nevropsykologen avklare om du har behov for videre utredning. For noen vil det være tilstrekkelig med en 2 timers screening av kognitiv funksjon. For andre vil det være behov for en komplett nevropsykologisk undersøkelse.

Les mer om førstegangssamtale med nevropsykolog

Samtalebehandling hos nevropsykologen
Dette er en 60 min. samtale med nevropsykologen. I samtale hos nevropsykologen vil man få mulighet til å bearbeide vanskelige opplevelser man har eller har hatt som følge av en skade/dysfunksjon i hjernen, og man vil kunne få råd om praktiske teknikker og strategier for å kompensere for vanskene i dagliglivet. Bestill time ved å benytte knapp til høyre.

Les mer om samtalebehandling hos nevropsykologen
 
Komplett nevropsykologisk undersøkelse
Dette er en grundig utredning, som gir en omfattende vurdering og beskrivelse av kognitivt funksjonsnivå.

Les mer om nevropsykologisk undersøkelse

Screening av kognitiv funksjon
Dette er en mindre omfattende undersøkelse enn en komplett nevropsykologisk undersøkelse, som egner seg i de tilfeller hvor symptombildet og formålet er mindre komplekst.

Les mer om screening av kognitiv funksjon

 

ALDERSGRENSE: 18 ÅR

 

Time hos nevropsykolog (Nationaltheatret) må bestilles på tlf. 23 68 25 00

 

Fagartikkel i Psykologtidsskriftet: Tilbakeføring til arbeid etter ervervet hjerneskade

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Nationaltheatret

Vi har kort ventetid

Bestill time