Nevropsykolog

Lege, notater, konsultasjon, volvat

Dersom du opplever vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, eller andre kognitive utfordringer, vil en nevropsykologisk undersøkelse kunne gi en bedre forståelse av bakgrunnen for dette.

I noen tilfeller vil slike vansker være forbigående, men kan også være et resultat av sykdom i hjernen (for eksempel demens, hjerneslag, hjernesvulst, multippel sklerose, m.m.), skader påført hjernen utenfra (ulykker, slag mot hodet, m.m.), eller medfødte tilstander.

En nevropsykolog kan hjelpe deg å finne muligheter og ressurser til å forstå og håndtere dine nevrologiske vansker, for eksempel ved å finne strategier for å håndtere ulike hverdagssituasjoner, studier og jobb. 

I en førstegangssamtale med nevropsykolog finner vi ut hvilke behov du eventuelt har for videre utredning og behandling. Dette kan innebære en screening av kognitive funksjoner, eller en komplett nevropsykologisk undersøkelse. En nevropsykolog hjelper deg å bearbeide vanskelige opplevelser som følge av din skade eller dysfunksjon i hjernen, og du vil få råd om praktiske teknikker og strategier for å kompensere for vanskene i dagliglivet.

Aldersgrensen er 18 år. 

Bestill time på nett eller telefon

Volvat Nationaltheatret
Ring: 23 68 25 00