Overvektig og ønsker å bli gravid

Du anbefales ikke å bli gravid i løpet av de 1,5-2 første årene etter operasjonen. Kroppen er i denne perioden i en slags ”nedbrytningsfase”, og graviditet i denne perioden kan i verste fall påvirke fosteret på en uheldig måte.

Sikre prevensjonsmetoder må brukes ettersom vektnedgangen kan medføre at noen kvinner blir lettere gravide enn tidligere. Etter de første to årene kan graviditet planlegges.

Du har krav på ekstra oppfølging fra jordmor og/eller lege under svangerskapet. Ta derfor kontakt med fastlege og gjerne pasientkoordinator ved det sykehuset du ble operert ved, slik at vi får hjulpet deg.