Slankeoperasjon

Slankeoperasjon

Sterkt overvektige kan være avhengige av kirurgi for å gå varig ned i vekt. Slankeoperasjon er en effektiv behandling mot overvekt, men forutsetter varig endring av livsstil. Vi tilbyr gratis vurderingstime ved våre sentre.

Behandling av fedme og sykelig fedme har som mål å gi deg bedre livskvalitet, samt å redusere plager og risiko for sykdommer. Overvektskirurgi er den mest avanserte og effektive behandlingen mot overvekt, men forutsetter at du også mottar hjelp til varig endring av livsstil.

Forskning gjennom mange år har sammenlignet grupper av sterkt overvektige pasienter som har gjennomført slankeoperasjon med de som ikke har fått slike operasjoner. Den  viser at dette er et effektivt tiltak for å gå varig ned i vekt. Dette ser vi også hos våre pasienter, som ofte har forsøkt ”alt” før de kommer til oss.

Tverrfaglig oppfølging etter slankeoperasjon

En slankeoperasjon (overvektskirurgi) bør sees på som hjelp på veien videre, men det er også viktig å legge om livsstilen slik at du unngår å gjenoppta ditt gamle levemønster.

Vi vet at denne type behandling er noe man gjerne tenker på i lang tid før man bestemmer seg.  Både før og etter operasjonen tilbyr Volvat ulike eksperter som blant annet ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeut. De hjelper deg med forberedelser til operasjonen og hvordan du kan takle det nye livet etter operasjonen.

Fedme

Ved overvekt (BMI på over 30) kan man gradvis utvikle symptomer og komplikasjoner i form av andre sykdommer. Eksempler på slike følgesykdommer er type 2-diabetes, høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier, visse kreftformer og søvnapné.

Prøv vår BMI-kalkulator på overvektkirurgi.no

  • Pris for Gastric Sleeve: Kr. 98 000,-
  • Pris for Gastric Bypass: Kr. 118 000,-
  • Operasjoner utføres i Bergen og Trondheim
  • For vurderingstime i Stavanger, ring 55 11 20 00 for å avtale tid

Les mer om slankeoperasjon på overvektskirurgi.no