Sykdommer knyttet til overvekt

Store internasjonale studier har vist at de som opereres for sykelig fedme lever lenger, blir helt kvitt eller betydelig bedre av sine tilleggssykdommer, og de fleste har bedre livskvalitet enn tilsvarende ikke-opererte pasienter.

Fedme gir økt risiko for en rekke plager og sykdommer. Diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerte- karsykdommer, slitasjegikt, pustestopp om natten, leversykdommer, økt risiko for kreft og psykiske plager er alle følgesykdommer som ofte sees. Disse sykdommene gir mange plager i hverdagen, og i tillegg er det en betydelig økt risiko for tidlig død.

Risikoen reduseres etter operasjonen, og mange pasienter blir også kvitt følgesykdommer og får en mye bedre livskvalitet. Selv om det alltid er en viss risiko ved å gjennomgå et kirurgisk inngrep, så er heldigvis risikoen ved en slankeoperasjon liten. Helserisikoen ved å være betydelig overvektig over tid er langt større enn risikoen ved å gjennomgå slankeoperasjon.

Med en slankeoperasjon hos Volvat vil personer med sykelig overvekt kunne oppnå varige forbedringer av helsesituasjon og livskvalitet.

Fordeler med overvektskirurgi

  • Betydelig vekttap: de fleste pasienter mister raskt vekt og fortsetter med dette i 18 til 24 måneder etter operasjonen.
  • Bedre kontroll på type 2 diabetes, der en del enkelte personer faktisk oppnår en fullstendig tilbakegang av diabetessymptomene.
  • Lavere kolesterol
  • Lavere blodtrykk
  • Mindre søvnapne (avbrutt søvn)
  • Mindre leddsmerter
  • Bedre bevegelighet
  • Forbedret fertilitet (kvinner)
  • Forbedret livskvalitet
  • Økt levealder

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.