Hoste under og etter trening: symptomene du bør ta på alvor

80-90 prosent av alle astmatikere får hoste etter trening. Om du ofte hoster i forbindelse med trening, bør du snakke med en lege om det. Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som fører til hovne slimhinner, trangere luftveier og økt sensitivitet og slimproduksjon. Dette kan føre til pustevansker, hosteanfall, kortpustethet og en hvesende pust.

25.03.2021

For noen kan astma være til hinder for dagligdagse aktiviteter, og kan i de verste tilfeller føre til livstruende astmaanfall.

Astma kan ikke helbredes, men symptomene kan kontrolleres. Det er vanlig at astmaen utvikler og forandrer seg over tid. Derfor er det viktig med oppfølging hos lege.

Hoste under og etter trening

80-90 prosent av alle astmatikere får hoste etter trening. Om du ofte hoster i forbindelse med trening, bør du snakke med en lege om det. Det kan være anstrengelsesutløst astma. Dersom hoste under trening kun skjer når det er pollensesong, kan det være allergi som utløser hosten. Disse symptomene kan behandles, og bør også utredes av lege.

Det kan være mange ulike årsaker til hoste under trening. Ved fysisk anstrengelse øker pulsen, og man puster dypere ned i lungene. På den måten løsner slim i lungene, og kan dette kan føre til hoste.

Anstrengelsesutløst astma kan gi pustevansker, hoste og slimproduksjon under trening, spesielt om man ikke varmer opp først. Hoste er et symptom på irriterte lunger, og det er lurt å finne ut hva plagene skyldes. Mistenker du astma, bør du snakke med en lege.

Årsaker til astma

Det er ikke helt klart hvorfor noen mennesker får astma og andre ikke, men det skyldes sannsynligvis en kombinasjon av arv og miljø.

Astma kan være arvelig, og er tett linket til allergi og atopisk eksem. Jo flere i nærmeste familie som har astma og atopisk eksem, jo større sannsynlighet er det at barnet utvikler astma.

Det å bli eksponert for ulike stoffer som utløser allergi kan utløse astma. Disse astmautløserne er forskjellige fra person til person. Dersom man er eksponert for luftforurensning som støv, røyk eller kjemiske gasser, så kan dette trigge et anfall. For andre er det allergener som forårsaker anfallet – for eksempel pollen eller mugg.

For noen kan trening utløse astma - særlig når luften er kald og tørr. Luftveisinfeksjoner, ulike typer medisiner og stress kan også utløse astma.

Symptomer på astma

Tegn og symptomer på astma kan være: 

  • Kortpustethet
  • Tetthet eller smerter i brystet
  • Hvesing ved utpust. Et vanlig tegn på astma hos barn.
  • Søvnproblemer forårsaket av kortpustethet, hoste eller tungpustethet
  • Hoste- eller hvesende pusteanfall som forverres av luftveisvirus, som forkjølelse eller influensa

Anstrengelsesutløst astma gir de samme symptomene som andre former for astma.

- Noen ganger kan eneste symptom på anstrengelsesutløst astma være hoste, gjerne kombinert med kortpustethet, sier Dr. Saeed Vahedi, spesialist i indremedisin og lungesykdommer ved Volvat Medisinske Senter. 

Tips til å unngå hoste under trening

Vahedi forteller at hoste etter trening spesielt er vanlig ved utendørstrening i vinterhalvåret, og kan også være et tegn på en irritasjon i de sentrale luftveier. Vanlige utløsende faktorer kan være kulde, pollen, støv eller andre kjemikalier.

- Noen ganger kan reaksjonen bli ganske kraftig og være symptom på allergi eller astma. Dette må mistenkes dersom man i tillegg får kløe fra øyne, nese eller svelg, tåreflod eller piping og slimhoste fra brystet, forklarer han.

Dårlig regulerte astmatikere kan ha større sjanse for å utvikle hostesymptomer etter trening. Symptomene er ofte avhengig av personens generelle kondisjon.

Trening er bra også for asmatikere, og hoste kan unngås ved å ta noen forhåndsregler. Varm opp sakte. Noen tar astmamedisin 10-15 minutter før trening, og legger treningsturen unna sterkt forurensede områder. I tillegg bør man unngå opplagt utløsende faktorer ved for eksempel allergier.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.