Barnelege

Barnelege, legesenter, legevakt, skadelege, allmennlege

Vi ønsker at ditt barn skal få en god og trygg opplevelse når dere kommer til legen. Derfor har vi barneleger (spesialister i pediatri) med særskilt kompetanse på sykdom og plager hos barn.

Nyhet: Nå kan du bestille videokonsultasjon

Barneleger behandler og undersøker blant annet:

  • Akutte barnesykdommer, som feber av ukjent årsak, luftveisproblematikk og infeksjoner i blant annet ørene, svelget, bihuler, urinveier og lunger
  • Kroniske plager der symptomer og tegn har vedvart over tid
  • Undersøkelse av luftveisplager samt oppfølging av disse
  • Undersøkelse av atopiske sykdommer: allergi, astma, eksem
  • Undersøkelse av barn i nyfødtperioden (de 4 første leveukene)
  • Undersøkelse og vurdering av barnets utvikling
  • Medikamentell behandling av barn, riktig medisinering og bruk av medisiner til barn

Vi legger vekt på at at du som foresatt skal bli møtt på en god og forståelsesfull måte når du er bekymret for ditt barns helse.

Barnelegene undersøker, utreder og behandler både generelle plager og mer spesifikke sykdommer.

Nyhet! Bestill videokonsultasjon

Som et prøveprosjekt, åpner vi nå for konsultasjon hos barnelege over video.

Løsningen er sikker og du får hjelp hvor enn du befinner deg, såfremt du har nettilgang.

Se behandlingstilbud, hvordan det virker og bestill