På bena fire timer etter proteseoperasjon

"Jeg hadde vel trodd at jeg skulle bruke lengre tid på å komme meg etter operasjonen!"

Tomas Eriksen - Ortoped

02.01.2018

Ordene tilhører Tove Lill Olsen som var på beina bare noen timer etter hofteoperasjonen. Sammen med Anne Sofie Andersen, Hanne Rikke Jørns og Pål Kristiansen gjennomgikk hun nylig proteseoperasjon ved Volvat Fredrikstad etter den såkalte CAPIO-modellen.

Først i Norge

Som første private helseaktør i Norge har Volvat Medisinske Senter mulighet til å operere protesepasienter med hjemreise samme dag.

“Det å komme hjem i vante omgivelser har en positiv effekt på pasienten og gjør den totale opplevelsen av inngrepet mindre traumatiserende. Dette gir pasienten de beste forutsetninger for en rask rehabilitering.”

Inger Louise Paulsen er leder for kirurgisk avdeling ved Volvat Fredrikstad og har mange års erfaring som kirurgisk sykepleier. Hun ønsker den nye metoden for pasientbehandling velkommen.

Kort fortalt er CAPIO-modellen en kombinasjon av «moderne medisin», mini invasiv kirurg i kombinasjon med god oppfølging fra støttepersonell i alle ledd. Med “mini invasiv” menes en type operasjon som er mer skånsomt mot vev og muskler. I våre nye moderne lokaler har vi lagt til rette for slik type kirurgi. Vi har dedikert personell som følger pasienten gjennom hele behandlingsløpet. Kjente ansikt er trygt og godt for pasientene våre.

Se informasjonsfilm om ortopedisk dagkirurgi ved Volvat her: 

Ved Volvat har vi tilgang på de ressursene som er nødvendig for å gjennomføre denne type behandling. Vi er helt avhengig av operatør, sykepleiere og fysioterapeuter med kompetanse om ortopedisk protesekirurgi og rehabilitering av pasienter. Tidligere opererte vi inn hofteproteser ved å gå inn baktil eller på siden av låret. Ved å anvende denne nye metoden får pasienten mindre operasjonssår og ortopeden slipper å kutte over muskler og sener. Dette bidrar til drastisk forkorting i liggetid og opptrening i etterkant.” - forteller Tomas Eriksen, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Volvat.

Innføringen av metoden ved Volvat i Norge er et resultat av samarbeidet mellom CAPIO-klinikkene i Europa. Det handler her om kunnskapsutvekslingen mellom klinikkene. "Ved å samarbeide med våre kolleger i Frankrike og Sverige har vi vært i stand til å bygge en helt ny kunnskap om disse metodene i Volvat. Høye kvalitetskrav og strukturert medisinsk prosess før, under og etter operasjonen, har bidratt til denne utviklingen. Dette viser at CAPIO’s og vår strategi for å spre og introdusere nye moderne medisinske behandlingsmetoder kommer våre norske pasienter til gode.” sier Per Helge Fagermoen, adm. direktør i Volvat-gruppen i Norge.

Hvem egner seg for metoden?

Pasientene som vurderes for protesekirurgi hos Volvat må først og fremst ha god allmenntilstand og være normalvektige (dvs BMI innenfor normalområdet). Pasientene må være motiverte og villig til å delta i et introduksjonsprogram i Volvats regi. Der gjennomføres det grundige samtaler med pasientene, slik at de er best mulig forberedt på det som skal skje før, under og etter kirurgien. “Det er viktig å huske på at pasientene kommer til oss for å få behandlet en tilstand, ikke en diagnose. Tradisjonelt har protesepasienter hatt et langvarig sykehusopphold både pga. inngrepets art og tidvis sterke smerter i etterkant. Med mindre vevskade i forbindelse med proteseinnsettelse og mer moderne og effektiv tilnærming til smerteproblematikken, bidrar dette til betydelig reduksjon i liggedøgn. Med CAPIO-modellen prøver vi å bevege oss bort fra sykeliggjøring av pasienten», forteller Inger Louise Paulsen.

Informasjon er trygghet

Før pasienten kommer til operasjonen venter deltakelse ved Hofteskolen, hvor det blir gitt grundig informasjon om alle fasene i behandlingsløpet. Her treffes de som skal opereres til informasjon fra fysioterapeut og sykepleier og det er satt av god tid til informasjon og spørsmål.

“Det er klart man kan lese seg til informasjon, men det er veldig hyggelig å komme sammen og få informasjon og stille spørsmålene man har der og da”, sier Anne Sofie.

Det er spørsmål om smerte og rehabilitering som opptar pasienten mest. Mange av deltagerne er sykmeldt og ønsker seg raskt tilbake i arbeid. De lurer på hvordan det er å komme tilbake til arbeidslivet, og om de har noen begrensninger etter operasjonen. Det er viktig at pasientene betrakter seg selv som nyopererte i tre måneder etter operasjonen og følger det anbefalte treningsopplegget i form av øvelser hjemme og gruppetrening under veiledning av fysioterapeut. Selv om man føler seg sprek, må man ta forholdsregler. “Det har vært veldig mye bra informasjon, og det synes jeg er en trygghet som pasient”, avslutter Hanne Rikke. 

Fakta om metoden:

  • Brukes i dag på hofte-/kneprotese-pasienter

  • Volvat Medisinske Senter som er en del av CAPIO-konsernet, er foreløpig den eneste private leverandøren av tilbudet i Norge

  • Pasienten skrives inn/ut samme dag

  • Metoden gir minimal skade på vevet og muskulatur, og bidrar til rask rehabilitering med svært få begrensninger for pasienten.

  • Ved å begrense antall liggedøgn, reduseres kostnadene knyttet til inngrepet betraktelig

Tomas Eriksen

Ortoped

Volvat Fredrikstad

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.