Tomas Eriksen

Spesialist i Rygg, hofte-kne protese kirurgi
Volvat Fredrikstad

Tomas Eriksen er spesialist i ortopedisk kirurgi med generell kompetanse i behandling av brudd og ulike leddlidelser. Hans spesialfelt er rygg -og protesekirurgi i hofter og knær. Han har lang og bred erfaring i vurdering og behandling av pasienter med slitasje i hofte- og kneleddet.

Dr. Eriksen behersker flere operative tilganger til hofteleddet blant annet mini-invasiv (MIS) hofteprotesekirurgi via fremre tilgang som ansees å være en banebrytende metode.

Tomas har også spesial kompetanse i avansert protesekirurgi med utskifting av protesekomponenter..