Vær på vakt mot grønn stær

Grønn stær er en sykdom der de lyssensitive nervecellene i netthinnen blir permanent skadet. Sykdommen rammer ca. 2 % av alle over 40 år. Mange er arvelig disponert.

James Eide Macpherson

Øyelege, kirurg og forsker

10.05.2017

Sykdommen kan ha flere årsaker, men den vanligste er ubalanse mellom produksjon og drenasje av væsken i øyet. Produksjonen er konstant og uavhengig av trykket i øyet. Redusert drenasje fører derfor til forhøyet trykk, og dette vil over tid skade synsnerven. Slik skade kan ikke repareres, noe som fører til redusert syn i større eller mindre deler av synsfeltet.

Øyedråper

Øyedråper reduserer trykket i øyet, enten ved å senke produksjonen eller ved å øke drenasjen av væske. Det kan forekomme bivirkninger, men de er som regel milde og forbigående. Svie, rødhet og sløring av synet er de alminneligste. Langvarig bruk av øyedråper vil kunne skade hornhinnen å føre til redusert synet.

Kirurgi

Flere typer operative inngrep kan være aktuelle mht. type grønn stær som skal behandles. Kirurgiske inngrepene har til hensikten og øke flyten og drenasjen av kammervæske.

1) Det vanligste kirurgiske inngrepet (trabekulektomi) gjøres ofte når annen behandling ikke har tilstrekkelig effekt. Operasjonen tar ca en time og utføres i lokalbedøvelse. Synet er gjerne noe redusert i ca. tre uker etter operasjonen.

2) Drenasjen kan også økes ved hjelp av laser (SLT-behandling). Denne behandlingen kombineres ofte med øyedråper. Den har lav risiko, kan repeteres og få bivirkninger men forbigående økt trykk, hevelse og rødhet kan forekomme-.

3) En annen type laserbehandling (YAG-irodotomy) er aktuell når drenasjen hindres, for eksempel av regnbuehinnen. Effekten er god og bivirkningene få. Blødning, forbigående høyt trykk, hevelse og rødhet er de vanligste.

Dersom du har grønn stær, øyetrykk i grenseområdet eller vet at sykdommen finnes i familien din, vi i Volvat ORBITA øyelegesenter bistå med utredning, oppfølging og evt. behandling. Vi har det nyeste av utstyr og våre spesialister er ledene i landet innen grønn stær utredning og behandling av grønn stær.

Å overvåke utviklingen i øynene dine og påvise endringer så tidlig som mulig er det viktigste for å avverge synstap.

Vi gjør vårt ytterste for at du skal føle deg trygg og godt ivaretatt.

Mer om grønn stær

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.