Diabetes kan påvirke synet

Diabetes kan påvirke synet

Nedsatt syn er en mulig langtidseffekt av diabetes. Årsaken er at sykdommen ofte fører til redusert blodsirkulasjonen i de minste blodkarene. Alle som har diabetes, bør derfor gå til årlig kontroll hos øyelege.

Når blodforsyningen til øyet blir for dårlig, svarer kroppen med å danne nye blodårer. Men disse er ikke av god kvalitet, og det gir gjerne lekkasje av stoffer fra blodbanen. Enkelte opplever større eller mindre blødninger, og konsekvensene for synet kan bli alvorlige.

Vi snakker som regel om tre hovedårsaker til synstap ved diabetes:

1) Blødning i glasslegemet

I noen tilfeller vokser de nydannede blodårene inn i glasslegemet (dvs. den gjennomsiktige væsken mellom øyets linse og netthinnen). Blødninger i disse nye årene kan forårsake alt fra små skygger til totalt synstap. Det kan ta lang tid før slike blødninger tørker ut. Dersom øyet ikke klarer å reparere skaden, kan det bli behov for operasjon.

2) Netthinneavløsning

Når nye blodårer utvikles, dannes det arrvev. Det fører til sammentrekninger og folder som drar og trekker i netthinnen. Oppstår slike folder i eller nær den sentrale delen av netthinnen, kan resultatet bli redusert syn forvrengte bilder.

Mer om netthinnesykdommer (AMD)

3) Grønn stær

I enkelte tilfeller vokser de nydannede blodårene inn i iris (dvs. den fargerike hinnen rundt pupillen.) Dette kan redusere eller blokkere dreneringen i øyet, noe som kan føre til forhøyet trykk og skade på synsnerven.

Godt regulert blodsukker og regelmessige kontroller hos øyelege er viktig for deg som er diabetiker. Du må ta ekstra godt vare på synet ditt.

Mer om grønn stær