Grønn stær

Hyppigheten av grønn stær øker med økende alder, og rammer ca. 2% av alle nordmenn over 40 år

Hva er grønn stær?

Glaukom (grønn stær) er en sykdom der signaloverføringen fra de lyssensitive nervecellene i netthinna til synsområdene i hjernen blir permanent skadet.

Det er flere årsaker til glaukom. Den vanligste årsaken er en ubalanse mellom produksjon og drenasje av kammervæske.

Siden produksjonen av kammervæske er konstant og uavhengig av trykket inne i øyet, vil redusert drenasje føre til forhøyet trykk. Forhøyet trykk i øyet vil over tid føre til skade på synsnerven. Skader på synsnerven er ikke reversible, og medfører redusert syn i større eller mindre deler av synsfeltet.

Behandling av grønn stær

Øyedråper

Forskjellige typer øyedråper reduserer trykket i øyet ved å senke produksjonen eller øke drenasjen av væske inne i øyet. Trykksenkende dråper kan ha bivirkninger, som regel milde/forbigående. Svie, rødhet og forbigående sløring av synet er vanlige bivirkninger. Si fra til øyelegen din om du har hjerterytmeforstyrrelser eller alvorlig astma/KOLS.

Grønn stær: Øyedråper

Laser

Når en behandler glaukom med laser er formålet å øke drenasjen av kammervæske.

Selektiv Laser Trabekuloplastikk (SLT) en laserbehandlingsmetode som øker drenasje gjennom trabekelverket. SLT kan brukes som førstelinjebehandling, og kan repeteres. SLT kan kombineres sammen med øyedråper. Det er en trygg behandling med liten risiko. Bivirkninger kan være forbigående forhøyet trykk og inflammasjon (hevelse og rødhet).

Laser Peripheral Iridotomi (LPI) brukes på pasienter der drenasjen ut av trabekelverket er hindret, som ved regnbuehinnebetennelser. LPI behandling har meget god effekt for denne gruppen pasienter. Behandlingen har få bivirkninger, men blødning, forbigående høyt trykk og inflammasjon kan forekomme.

Kirurgi

Det finnes flere typer kirurgiske inngrep som kan hjelpe til med å redusere trykket i øyet. Katarakt (grå stær)-operasjon kan være en aktuell behandling for å øke kammervæskeflyten til trabekelverket.

Kirurgisk behandling av glaukom blir oftest benyttet for å øke drenasjen av kammervæske. Det finnes flere forskjellige behandlingsmetoder.

Trabekulektomi er et kirurgisk inngrep der det lages en ny åpning for drenering av kammervæske ut av øyet. Dette er den vanligste kirurgiske glaukombehandlingen i Norge, og benyttes når øyedråper eller laserbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Operasjonen tar ca 1 time, og utføres i lokalbedøvelse. Hyppig oppfølging er viktig etter behandlingen.

Etter operasjonen vil synet ofte være redusert i ca 3 ukers tid, og man er vanligvis sykemeldt i denne perioden. Som ved alle kirurgisk inngrep av denne art, er det en viss risiko for komplikasjoner. Komplikasjoner er sjeldne, men de vanligste er relatert til infeksjon, blødninger, forhøyet eller for lavt trykk.

Utredning av grønn stær

​For å vurdere om behandlingen er tilstrekkelig effektiv, måler vi i ORBITA øyelegesenter trykket, gjennomfører synsfeltscreening og OCT undersøker for å eventuelle svekkelser på hvert øye for seg. 

For å få et så nøyaktig og korrekt bilde av tilstanden som mulig, og for tidligst mulig å kunne påvise endringer/forverring, anbefaler vi også å gjøre en regelmessig OCT-undersøkelse.

En OCT-undersøkelse påviser blant annet de små endringene i nervefiberlaget på netthinnen som forekommer dersom tilstanden ikke er tilstrekkelig godt behandlet. OCT gir oss også mulighet for å følge presist med på endringer i formen på synsnervehodet

Grønn stær: OCT-bilde
Dette er et OCT bilde av synsnervehodet. Ved hjelp av denne teknologien ser en eventuelle endringer i øyebunnen på et meget tidlig tidspunkt, og forebyggende tiltak vil kunne avverge synstap. Det diagnostiske bildet har en oppløsning på 3 mikroner.
Grønn stær: Pulsarteknologi
Lengst til venstre illustreres pulsarteknologien med sine ringformede bølger. Pulsarteknologien avdekker tidlige stadier av grønn stær i motsetning til det klassiske synsstimuluset vist til høyre. Octopus 600 er det første synsfeltapparatet som tar i bruk pulsarteknologien.

Du som har grønn stær, eller øyetrykk i grenseområdet, kan stole på at vi i ORBITA øyelegesenter gir deg best mulig oppfølging. Du skal gå til kontroller resten av ditt liv - og vi i ORBITA øyelegesenter skal gjøre vårt for at du skal føle deg trygg og godt ivaretatt!​

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.