Volvat HRM

VOLVAT har i 2019 utviklet et eget digitalt HMS system!

Med vårt system, får du lovpålagt internkontroll, samt HR-portal og samhandling med oss. Systemet er laget for at det skal være enkelt å ta i bruk, og forenkle alt HMS-arbeid.

  •  Utfør vernerunder og risikoanalyse i VOLVAT HRM. Vi har lagt våre bransjetilpassede maler i system, som du kan ta i bruk, eller redigere.
  • All lovpålagt dokumentasjon ligger ferdig i systemet. I tillegg kan du fritt laste opp egne dokumenter.
  • Enkel Avviksregistrering og håndtering
  • Systemet er tilpasset alle enheter, og kan brukes på mobil
  • Egen HR-portal med mulighet for å utføre medarbeidersamtaler, laste opp arbeidskontrakter, og oversikt over ferie og fravær.

Løsningen kan kombineres med alle våre avtaler. Ta kontakt i dag for mer informasjon og priser.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift