Ove K. Austgulen

Ortoped: Spesialist kne/skulder, hofter, ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin Volvat Laguneparken, Volvat Ulriksdal, Volvat Åsane