Ari Bertz

Ortoped: Spesialist fot/ankel og legg
Volvat Laguneparken

Ari Bertz ble ferdig utdannet lege i 1994. Han startet sin karrière i Norge i 2000, der han tok turnustjeneste ved Haukeland universitetssykehus og distriktstjeneste på Tysnes, der han deretter jobbet som kommunelege til 2004.

Spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi startet på ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, før han ble flyttet til Kysthospitalet i Hagavik som en del av spesialiseringsprogrammet. Der ble han til 2014, først som konstituert overlege og som overlege fra 2009.

Ved Kysthospitalet i Hagavik jobbet han etter spesialiseringen med hoftekirurgi, med et spesielt fokus mot hofteprotesekirurgi. Han opererte både med sementerte, usementerte proteser og spesial proteser som Birmingham Hip Prosthesis BHR, og har bred erfaring ved hofteproteserevisjon etter løsning eller infeksjon.

Fra 2008 fikk han ansvaret for utviklingen av fot- og ankelkirurgi ved Kysthospitalet i Hagavik, han har vært på en rekke studieopphold, kurs og kongresser både i innland og utland og har bidratt til innføring av nye kirurgiske teknikker og utvikling av avansert fot og ankelkirurgi for korreksjon av store deformiteter ved sykehuset. Han har også hatt tett samarbeid med Fot- og ankelseksjon ved Oslo Universitetssykehus og London Foot & Ankle Centre.
I 2012 etablerte han Klinikk for Fot- & Ankelkirurgi i samarbeid med Volvat Medisinske Senter i Bergen, hvor han driver med vurdering, diagnostikk og behandling av legg-, fot – og ankelproblemstillinger.

Dr Bertz startet som den første privatpraktiserende spesialist med den mest avanserte teknikken i fot- og ankelkirurgi som heter MICA (Minimal Invasiv Fotkirurgi), en teknikk som ikke krever store snitt, med en rask rehabilitering, og ingen behov for bruk av gips eller krykker. 

Dr. Bertz driver også med aktiv forskning på beinhinnebetennelse og kronisk losje/kompartmentsyndrom

For Dr. Bertz er god kommunikasjon essensielt og han bruker i tillegg vitenskapelige metoder i pasientopplæring ved bruk av animasjoner, modeller og internett.

​Medlemskap:

  • Den Norske Legeforening
  • Norsk Ortopedisk Forening
  • Norsk Fot- og Ankel Kirurgisk Forening
  • The European Foot and Ankle Society (EFAS).
  • GRECMIP (Minimal Invasive Foot & Ankle Surgery Society)