Randi Stangeland
Bull

Om Randi Stangeland

Randi er som alle legene på barneavdelingen spesialist i barnesykdommer. Hun har 14 års erfaring som lege.  Randi ble ferdig med medisinstudiene i 2006 og jobbet som allmennlege til hun startet sin spesialisering innen pediatri fra 2008 ved St. Olavs hospital og ved Sykehuset i Østfold. Fra januar 2010 jobbet hun ved barneavdelingen på Oslo Universitetssykehus, ved Rikshospitalet og på Ullevål Sykehus(fra 2011).

Hun ble ferdig spesialist i pediatri i september 2014. Hun jobbet deretter som privatpraktiserende barnelege ved Byporten Legesenter og som rådgivende lege for Sparebank 1 i barneforsikringssaker.

Hun har også arbeidserfaring som helsestasjonslege. Siste tiden har hun vikariert på Follo Barnelege som har spesialkompetanse på astma, allergi og lungesykdommer.

Randi Stangelands arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.