Randi Stangeland Bull

Barnelege(spesialist i pediatri)
Volvat Majorstuen

Randi er som alle legene på barneavdelingen spesialist i barnesykdommer. Hun har 14 års erfaring som lege.  Randi ble ferdig med medisinstudiene i 2006 og jobbet som allmennlege til hun startet sin spesialisering innen pediatri fra 2008 ved St. Olavs hospital og ved Sykehuset i Østfold. Fra januar 2010 jobbet hun ved barneavdelingen på Oslo Universitetssykehus, ved Rikshospitalet og på Ullevål Sykehus(fra 2011).

Hun ble ferdig spesialist i pediatri i september 2014. Hun jobbet deretter som privatpraktiserende barnelege ved Byporten Legesenter og som rådgivende lege for Sparebank 1 i barneforsikringssaker.

Hun har også arbeidserfaring som helsestasjonslege. Siste tiden har hun vikariert på Follo Barnelege som har spesialkompetanse på astma, allergi og lungesykdommer.