Barnelege i Oslo

barnelege

I Oslo kan du bestille time hos barnelege ved Volvat Majorstuen. Vi ønsker at ditt barn skal få en god og trygg opplevelse når dere kommer til legen. Derfor har vi barneleger (spesialister i pediatri) med særskilt kompetanse på sykdom og plager hos barn.

Volvat Majorstuen har laboratorium og radiologisk avdeling med god kapasitet. Da vi er et sykehus med tverrfaglig samarbeid, vil vår barnelege samarbeide tett med de andre legene og spesialistene på Volvat. I tillegg vil barnelegen også kunne henvise pasienter videre dersom barnet ditt trenger observasjon, behandling eller videre utredning på sykehus.

Barneleger behandler og undersøker blant annet:

 • Akutte barnesykdommer, som feber av ukjent årsak, luftveisproblematikk og infeksjoner i blant annet ørene, svelget, bihuler, urinveier og lunger
 • Kroniske plager der symptomer og tegn har vedvart over tid
 • Undersøkelse av luftveisplager samt oppfølging av disse
 • Undersøkelse av atopiske sykdommer: allergi, astma, eksem
 • Undersøkelse av barn i nyfødtperioden (de 4 første leveukene)
 • Undersøkelse og vurdering av barnets utvikling
 • Medikamentell behandling av barn, riktig medisinering og bruk av medisiner til barn

Vi legger vekt på at at du som foresatt skal bli møtt på en god og forståelsesfull måte når du er bekymret for ditt barns helse.

Barnelegene undersøker, utreder og behandler både generelle planger og mer spesifikke sykdommer.

Priser (Oslo)
 • Konsultasjon
  Fra 1 184,- (medlem)
  Fra 1 480,- (ikke medlem)

Til alle konsultasjoner tilkommer det materiell- og servicegebyr på 75 kr for allmenn- og barnelegebesøk og 150 kr for spesialistbesøk. Og under konsultasjon hos spesialist kan det påløpe ekstrakostnader som en følge av nødvendige undersøkelser. Vær også oppmerksom på at vi på enkelte tjenester har prispåslag på kveldstid (dvs. etter kl. 16), i helger og på helligdager. Ta kontakt med ditt Volvat-senter dersom du ikke finner prisinfo på tjenesten du ønsker.

Flere priser
Noen av våre medlemsfordeler:
 • Tilgang til Helsetelefonen 02401 hele døgnet hele året
 • Volvat Videokonsultasjon
 • 20 prosent rabatt på alle medisinske tjenester (begrenset oppad til kr. 1.000,- pr. besøk)
Les mer om Volvat-medlemskap her