Daysi Duarte
Sosa

Om Daysi Duarte

Daysi Duarte Sosa er spesialist i endokrinologi og indremedisin. Hun har arbeidet ved endokrinologisk poliklinikk, OUS-Aker og Rikshospitalet. Hun har tatt doktorgrad innenfor Benkvalitet og Osteoporose i 2017

De siste årene har hun jobbet som overlege ved CFS/ME-senteret OUS og Nasjonal Kompetanse senteret for CFS/ME. Hun har vært i styringsgruppe ved Nasjonalt fagnettverk for utmattelse av ukjent årsak.

Daysi Duarte Sosa tar imot pasienter med tyreoideasykdommer, pasienter med benskjørhet og forstyrrelser i kalsium og benmetabolisme, og i tillegg, pasienter med diabetes, binyre og hypofyse lidelser.

Daysi Duartes arbeidsplass

Time hos
oss