Alexandra Vanessa Finsen

Kardiolog
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. Utreder og behandler alle hjerterelatert symptomer og hjertesykdommer hos voksne.

Alexandra Finsen har jobbet som hjertespesialist på Volvat siden 2014. Før det jobbet hun på Hjertemedisinsk avdeling på OUS Rikshospitalet fra 2007. Hun har også jobbet som assistentlege på Nyremedisinsk avdeling på OUS Ullevål sh fra 2000 til 2001 og som assistentlege på Medisinsk avd på Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 1996 til 1999.

Alexandra er utdannet lege fra University of Newcastle upon Tyne i England (1994) og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer (2013) fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Hun tok medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2008 og forsker fortsatt deltid ved Institutt for indremedisinsk forskning på Rikshospitalet, med spesielt fokus på underliggende mekanismer ved utvikling av hertesvikt. Hun har også veiledet en doktorgradsstipendiat.